Grondrechten

0
1601

“Vier de vrijheid” was het motto op bevrijdingsdag. Heel Nederland trok er massaal op uit om de vrijheidsfestivals te bezoeken. Of dit nu het gevolg was van het prachtige weer of de innerlijke drang om onze vrijheid te vieren, laat ik in het midden. Toch is het goed dat wij onze vrijheid zo massaal vieren. Vrijheid is namelijk een kostbaar bezit. Daarom is het goed dat dit ook in onze wet op een deugdelijke wijze is gewaarborgd.

Op bevrijdingsdag vieren we onze verlossing van de Duitse bezetting tussen 1940 en 1945. In die zin wordt vrijheid beschouwd als het recht niet onder de onderdrukking van een andere macht te hoeven leven. Onze vrijheid omvat echter veel meer.

In de Nederlandse Grondwet komt die vrijheid in diverse vormen tot uiting. Zo hebben wij bijvoorbeeld de vrijheid onze mening te uiten en de vrijheid een godsdienst te kiezen die bij ons past of juist helemaal geen godsdienst te kiezen. Het belangrijkste grondrecht is in mijn optiek artikel 1 van de Grondwet dat als uitgangspunt heeft dat iedereen gelijk is, maar iedereen daarbij ook het recht geeft anders te zijn. De tekst luidt als volgt:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Dit recht om jezelf te zijn en zelf te kiezen wie je bent en wat je doet, is naar mijn mening de basis van vrijheid. Zonder deze belangrijke kernwaarde bestaat er geen echte vrijheid.

Wij Nederlanders mogen ons gelukkig prijzen dat wij in een land leven waar het eerste artikel van onze grondwet een dergelijke inhoud heeft. Op diverse plekken op onze wereld is dat immers niet het geval en is vrijheid slechts een utopie en onderdrukking een keiharde realiteit. Voor ons als vrije Nederlanders dus alle reden om onze vrijheid massaal te vieren!

Tjerk Binnema is advocaat en bekijkt de wereld door een juridische bril.
Heeft u een juridische vraag of weet u een interessant onderwerp voor een column?
Neem dan contact met hem op:
Tel. 058 2030193
info@binnema-advocatuur.nl
James Wattstraat 4 B2 (8912 AR) Leeuwarden

Lees meer informatie op https://binnema-advocatuur.nl/contact-advocaat-leeuwarden/