Regie over je leven

0
1094
Cees Krijger, foto: FD/Frans Andringa 2012

Met de ouderdom komen (helaas) vaak ook gebreken. Door allerlei oorzaken kan er een situatie ontstaan dat u niet meer zelf uw eigen financiële zaken kunt behartigen. U kunt door een verlamming of andere oorzaak niet meer zelf een handtekening zetten. Het komt ook voor dat u door een geestelijke aandoening niet meer goed weet wat u moet doen als er bepaalde beslissing en van u worden gevraagd.

Dementie is nu eenmaal volksziekte nummer 1 aan het worden. Als je zelf niet meer je eigen zaken kunt behartigen, zal iemand anders dat voor je moeten doen. Nogal wat mensen denken dat de ene echtgenoot dat automatisch wel voor de andere echtgenoot  kan en mag, maar dat is vaak niet zo.
Ook al ben je getrouwd, als het alleen op jouw naam staat kun jij er alleen maar over beschikken.

Dat is met bankrekeningen zo, maar ook met de woning. Als dan blijkt dat degene die het op naam heeft niet zelf kan tekenen, is vaak alleen maar onderbewindstelling mogelijk. Dat is een emotioneel ingrijpend proces dat vaak weken tot  maanden duurt en ook niet zonder kosten is.

Om dit alles te voorkomen zou u er voor kunnen kiezen om alvast een volmacht af te geven. U regelt dan in de tijd dat u goed van gezondheid bent iets voor de situatie dat u dat niet meer bent. Oftewel u houdt de regie over uw eigen leven. Die volmacht kun je afgeven aan mensen die je daarin vertrouwt, bijvoorbeeld één of meer van je kinderen, andere familieleden, maar ook bijvoorbeeld aan professionele instanties. Dergelijke volmachten worden heel vaak bij banken geregeld. Uw bank heeft daarvoor formulieren die u kunt gebruiken. Maar bij de meeste banken is in hun voorwaarden vastgelegd dat een dergelijke volmacht alleen maar geldt zolang u zelf als  volmachtgever handelingsbekwaam bent.
In andere woorden, de volmacht geldt alleen maar in de tijd dat u het ook net zo goed zelf had kunnen doen. Dat is nu net waar we niets aan hebben. U wilt namelijk iets regelen voor de situatie dat u het niet meer zelf kunt doen en dan zou de bancaire volmacht vervallen.

Bij de notaris kunt u ook dit soort volmachten op laten stellen. In die volmacht wordt uitdrukkelijk bepaald dat de volmacht wel blijft werken als u niet meer handelingsbekwaam bent. Daarnaast kan in de volmacht geregeld worden wanneer de gemachtigde de volmacht wel of juist niet kan gebruiken. Er kunnen allerlei beperkingen en waarborgen opgenomen worden, die er voor kunnen zorgen dat er geen financieel misbruik van u wordt gemaakt. Vertrouwen is namelijk goed, maar (enige) controle is beter.

Wees dus de regisseur van uw eigen leven, ook als u niet meer zo goed weet wat u nog wel en niet kunt, en regel het bij de notaris.