Heeft u de afgelopen tijd deze berichten in de krant gezien? Ze gaan over gymles, over het belang van sporten voor kinderhersenen en gezonde traktaties. Waar komt dat vandaan?

In april 2016 werden in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 12 plaatsen in Nederland ‘inspiratiesessies’ georganiseerd om de mogelijkheden te verkennen voor meer en beter bewegingsonderwijs op de basisschool. De bijeenkomst in Friesland was op donderdagmiddag 28 april 2016 in sportcentrum Kalverdijkje in Leeuwarden en is georganiseerd door Sport op Basisscholen.

Het symposium was voor Friesland erg belangrijk, want het liet zien wat goede en voldoende beweging met kinderen doet. Zoals wetenschapper Erik Scherder het noemt: “Sporten is goed voor kinderhersens”. De kranten hebben naar aanleiding van dit symposium geschreven over gym op basisscholen.

Waarom Sport op Basisscholen?
We willen graag dat kinderen en volwassenen meer bewegen en gezonder gaan leven. Onze kinderen zijn de toekomst en daarom wordt Sport op Basisscholen ingezet om het bewegingsonderwijs te verbeteren. Sport op Basisscholen zorgt voor vakleerkrachten en gezonde voedingsprogramma’s op basis-
scholen in Friesland.
Wat zijn de feiten?

– Eén op de 7 kinderen heeft overgewicht

– De norm voor bewegen is 1 uur per dag, 90 % van de kinderen haalt dit niet

– Slechts 30% van de kinderen eet dagelijks groente of fruit

– In 2010 kreeg slechts 7% les van een vakleerkracht, nu is dat ruim 50%, dankzij Sport op Basisscholen

– Momenteel zijn 55 vakleerkrachten actief in 22 Friese gemeenten

– Samen bereiken zij meer dan 30.000 leerlingen verspreid over 277 basisscholen in Friesland.

Wie zijn Sport op Basisscholen?
Sport op Basisscholen is een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslân en heeft als doel om het bewegingsonderwijs te verbeteren. Sport op Basisscholen wordt gefinancierd door Stichting De Friesland. Stichting De Friesland heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft als doel haar vermogen te besteden aan het financieren van initiatieven en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid in de meest brede zin.
Hoezo Sport op Basisscholen?
De behoefte aan vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs is nog nooit zo groot geweest als de afgelopen jaren. De financiële en organisatorische tekortkomingen bij de basisscholen gecombineerd met een daling van de gezondheid van de jeugd, is een vraagstuk dat schreeuwt om aandacht.

Op scholen waar Sport op Basisscholen actief is, blijkt uit onderzoek dat kinderen een betere motorische ontwikkeling hebben. De kinderen zijn fitter en minder dik. Ze kunnen zich bovendien beter
concentreren, waardoor hun schoolprestaties verbeteren. Ook worden kinderen sociaal vaardiger en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, dat wordt gedaan op deze scholen.

Vakleerkrachten verzorgen gymlessen.
Het zijn docenten die een sportopleiding hebben gevolgd. Dit heeft als groot voordeel dat de kinderen nu een kwalitatief goede gymles krijgen en er meer ondersteuning is op de motorische ontwikkeling van de leerling zelf. Daarnaast coachen de vakleerkrachten de groepsleerkrachten en organiseren ze (naschoolse) sportactiviteiten op de basisscholen. Ze zoeken daarvoor contact met lokale sportverenigingen. Dit alles om te zorgen voor nog leuker en beter bewegingsonderwijs.

Ook in gemeente Leeuwarden en Leeuwarderadeel
In gemeente Leeuwarden en Leeuwarderadeel werkt Sport op Basisscholen samen met BV sport. Zij zorgen ervoor dat de buurtsportcoaches en vakleerkrachten hun werk kunnen doen. Vakleerkrachten vervullen de verbindende rol tussen gemeente, school, leerlingen, ouders en sportverenigingen. Ze zijn de ambassadeurs van Sport op Basisscholen. Door hun belangrijke ‘spin in het web-functie’ zijn ze altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en spelen ze in op situaties die in de buurt plaatsvinden. Ze zijn hiermee onmisbaar voor wat betreft de kennisdeling. De feiten van het inzetten van een vakleerkracht:

• kinderen scoren hoger op balans- en balvaardigheidstesten.  Daarnaast zijn kinderen geconcentreerder wat ten goede komt aan de leerprestaties

• kinderen zijn motorisch vaardiger; vallen daardoor minder en daardoor hebben ze minder “ongelukjes”

• kinderen hebben minder vaak overgewicht en obesitas

• tijdens de gymles wordt er minder tijd besteed aan algemene zaken, zoals groepjes indelen, overgang naar een ander onderdeel en pauzes

• kinderen zijn vaker op de hoogte van naschoolse activiteiten

• kinderen worden vaker lid van een vereniging en blijven langer sporten.

Voedingsprogramma’s
Naast het bewegingsonderwijs verzorgt Sport op Basisscholen ook voedingsprogramma’s. Dit doen we met de gezonde voedingslessen van Mama Mascha en haar foodtruck. Door kinderen te laten spelen met eten worden ze enthousiast over gezond, eerlijk en eenvoudig eten. Tijdens de kookworkshops kunnen kinderen zelf eten bereiden en uiteraard opeten! Alles met het doel om kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met gezonde voeding, voldoende beweging en het maken van gezonde keuzes.

Onze kinderen zijn de toekomst. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier hun talenten ontdekken en kennismaken met een gezonde levensstijl. Een gezonde basis begint namelijk op de basisschool! Jong geleerd is oud gedaan.

Lees meer op www.sportopbasisscholen.nl