In opdracht van de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel, voert bv SPORT het sportbeleid in beide gemeenten uit. Team Sportontwikkeling stimuleert de inwoners tot een actieve en gezonde leefstijl. Zij doet dit met 2  buurtgezondheidscoaches en 11 buurtsportcoaches.

Onze buurtsportcoaches zijn dé schakel tussen gemeente, school, leerlingen, ouders, sportverenigingen en professionals uit de sectoren onderwijs, volksgezondheid, welzijn en sport. In het kader hiervan zijn wij o.a. een belangrijke partner en ambassadeur van het initiatief ‘Sport op Basisscholen’.

Onze buurtsportcoaches zetten zich niet alleen in voor een kwantitatief en kwalitatief beter aanbod van sport en bewegen ín het onderwijs, maar ook voor daarbuiten! Als vakleerkracht ondersteunen zij bijvoorbeeld groepsleerkrachten op een dusdanige wijze dat zij beter uit de voeten kunnen met het verzorgen van de gymlessen. Maar ze zorgen er ook voor dat sportverenigingen een bijdrage leveren, zowel tijdens als na schooltijd.

Een sportstimulerings- initiatief dat niet direct gekoppeld is aan het onderwijs, is Start-2-Sport (zie voor het komende programma de advertentie in dit blad) waarbij, in samenwerking met lokale sportorganisaties, onder ‘gunstige voorwaarden’ kennis gemaakt kan worden met bijzondere sporten.

Naast programma’s die echt om bewegen gaan, gaat het ook om initiatieven
waarbij sport en bewegen als middel ingezet worden. Een voorbeeld hiervan is de cursus Leider Sportieve Recreatie waarbij we langdurig werkelozen met affiniteit voor sport opleiden tot sport- en spelleider. Of het initiatief Gezond Natuur Wandelen waarbij mensen die in meer- of mindere mate in een sociaal isolement leven of die uit zichzelf om wat voor reden dan ook wat minder bewegen, samen met anderen en onder begeleiding van een wandelinstructeur minstens één keer per week een wandeling van maximaal een uurtje te maken. Door regelmatig te bewegen wordt er enorme gezondheidswinst geboekt, voelen deelnemers zich beter en voelen zich minder geïsoleerd.

In tegenstelling tot de buurtsportcoaches, richten de buurtgezondheidscoaches zich in mindere mate op bewegen. Zij focussen zich op een verantwoord voedingspatroon en de preventie en het terugdringen van roken en alcoholgebruik. Hun inzet richt zich dus ook op het welzijn van mensen en het terugdringen van de zorgvraag/-kosten.

Natuurlijk werken beide professionals vaak samen. Voorbeelden van projecten waarbij ze elkaar versterken, zijn Gezonde School en de Gezonde Sportkantine. Projecten die zich richten op dé plekken waar veel mensen samenkomen en waarbij ingezet wordt op het meer verkrijgbaar maken van de gezonde(re) keus. Ook bij dergelijke projecten zijn zij de ‘spinnen in het web’. Wilt u weten of Team Sportontwikkeling iets voor uw organisatie of vereniging kan betekenen? Kijkt u dan eens op www.bvsport.nl en neem contact met ons op!