Huwelijkse voorwaarden of de wet?

0
1375
Cees Krijger, foto: FD/Frans Andringa 2012

Vorige week heb ik een bijeenkomst bijgewoond over het nieuwe huwelijks-vermogensrecht. De algemene gemeenschap van goederen zal gewijzigd worden in een nieuw wettelijk systeem. Dit nieuwe systeem zal beter moeten aansluiten bij de praktijk van tegenwoordig. In de media wordt ook wel gesproken over huwelijkse
voorwaarden volgens de wet. Dat is natuurlijk een onjuiste term: het wordt een ander wettelijk systeem, maar er kunnen daarnaast nog steeds huwelijkse voorwaarden gemaakt worden. In veel gevallen zal dit ook nog steeds nodig zijn, ook nadat de wet gewijzigd is. Wanneer deze wet gewijzigd wordt is ook nog onduidelijk. Er wordt gesproken over ingangsdata van 1 januari 2017 of misschien wel pas 1 januari 2018. Feit is wel dat er een wijziging komt, zo veel is wel duidelijk.
Het nieuwe wettelijke systeem zorgt er voor dat schenkingen of erfenissen die voor of tijdens het huwelijk worden ontvangen niet automatisch meer gemeenschappelijk zullen zijn. Het is overigens nog steeds wel mogelijk dat deze gemeenschappelijk worden gemaakt, als mensen dat willen. Van belang is dat dit dan wel geregeld wordt bij de schenking, het testament of de huwelijkse voorwaarden.

Daarnaast wordt de ene partner niet automatisch meer aansprakelijk voor schulden van de andere partner die deze al voor het huwelijk was aangegaan. Ook hier zijn wel weer uitzonderingen op, dus ook hier kan bij huwelijkse voorwaarden een nadere regeling worden getroffen. Datzelfde geldt ook voor schulden die tijdens het huwelijk door de een worden aangegaan, bijvoorbeeld in het kader van een onderneming.

De voorgestelde wettelijke regeling kent, zoals zoveel algemene wettelijke bepaling-
en, altijd weer onwenselijke situaties. De gevolgen van dergelijke situaties kunnen nog steeds alleen maar via huwelijkse
voorwaarden worden geregeld.

Kortom een ander wettelijk systeem zal best wel veel problemen kunnen voorkomen, maar lang niet alles zal ondervangen worden. Er is nog steeds behoefte aan huwelijkse voorwaarden.

Dus bent u van plan te gaan trouwen, laat u dan voorlichten door een notaris omtrent de gevolgen van dat huwelijk. Wordt u aansprakelijk voor schulden van de ander, hoe gaat het met de ontvangen schenkingen of erfenissen. Hoe zit het bijvoorbeeld met aanspraken van kinderen uit een vorige relatie? De notaris kan u hier uitgebreid over voorlichten en eventueel voorkomen dat u later voor vervelende verrassingen komt te staan.