Mediation: in goed overleg uit elkaar

0
1754

Bij het aangaan van een vaste relatie staat lang niet iedereen stil bij het feit dat het vaak anders loopt dan gedacht… In maar liefst één derde van alle gevallen strand het huwelijk of partnerschap door een echtscheiding.

Steeds meer mensen gaan in goed overleg uit elkaar, en maken hierbij gebruik van
“mediaton”. Mediation is kortweg: het oplossen van conflicten onder begeleiding van een neutrale conflictbemiddelaar, oftewel een mediator.

Geschillen kunnen worden opgelost door advocaten in te schakelen en de rechter een uitspraak te vragen. Maar steeds meer mensen willen eerst proberen er in goed overleg onderling uit te komen, en dan werkt mediation beter.

Tijdens een mediation gaan partijen met elkaar in gesprek, en gaan zij zelf op zoek naar een oplossing. De rol van de mediator is het begeleiden en faciliteren van dit proces, het maken van verslagen en het opstellen van de vaststellingsovereenkomst (het vastleggen en regelen van de uitkomst). De mediator neemt geen besluiten; dat doen de partijen zelf.

Mediation kent veel voordelen ten opzichte van een juridische strijd via advocaten: het traject is vaak (veel) korter én sneller, er is deskundige gespreksbegeleiding, de kosten zijn relatief laag en de onderlinge relatie en communicatie verbetert. De oplossing komt na gezamenlijk overleg tot stand, en is daardoor duurzaam en bevredigend voor alle partijen.

Mediation is een goed middel als mensen in onderling overleg een conflict wilt oplossen en wordt toegepast op veel gebieden, zoals echtscheidingen, ruzies in de familie –
bijvoorbeeld over erfenissen-, conflicten op het werk, burenruzies etc.

Twee jaar geleden vestigde Angélique Kloosterman in Harlingen Vizier Mediation. Zij heeft zich als mediator gespecialiseerd in familie mediation en in aansluiting daarop in financieel echtscheidingsadvies. Het financieel echtscheidingsadvies was voor haar een logische keus daar Angélique 20 jaar in de financiële wereld heeft gewerkt. Angélique is geregistreerd bij de landelijke beroepsfederatie MfN, die de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van mediators bewaakt.

Angélique vertelt: “de financiële en fiscale gevolgen van een scheiding worden vaak onderschat of niet erkend. Je kunt juridisch gezien alles goed regelen, maar men
realiseert zich vaak niet dat gemaakte afspraken bijvoorbeeld ook fiscale gevolgen hebben”.

Bij Vizier Mediation wordt de scheiding ook fiscaal optimaal geregeld, zodat mensen na een scheiding niet voor financiële verrassingen komen te staan. Vizier Mediation is ingeschreven bij de Rechtbank en bij de Raad voor Rechtsbijstand. Daardoor kan Vizier Mediation ook op basis van toevoeging werken(gesubsidieerde mediation). Hierdoor kunnen ook mensen met een laag inkomen een beroep doen op Vizier Mediation.

Angélique: “Ik vind het belangrijk dat alle betrokkenen uiteindelijk weer vol goede moed verder kunnen in het leven: met het Vizier op de toekomst gericht!”

Het is altijd mogelijk voor advies of informatie vrijblijvend contact op te nemen met Vizier Mediation voor een gratis oriënterend gesprek. Vizier Mediation:
tel. 06-53430995 of via mail:
info@viziermediation.nl