Meedoen aan dagelijkse activiteiten lijkt zo gewoon, maar is heel bijzonder….

0
1396

Dagelijkse activiteiten zoals spelen, knutselen, aankleden, fietsen, een uitstapje met het gezin, spelen met vriendjes en meedoen op school: voor sommige kinderen, het gezin en leerkracht is dit vaak een hele uitdaging. Een ergotherapeut helpt kinderen bij het aanleren van activiteiten, geeft advies aan leerkrachten en ondersteunt het kind en ouders bij het mogelijk maken van activiteiten die voor hen belangrijk zijn.

In gezondheidscentrum “Techumerpleats” is de eerstelijnspraktijk gevestigd van Angela Rozema- van Koeveringe, kinderergotherapeut. Maar wat doet een kinderergotherapeut?

“Wij kijken naar het dagelijks handelen van kinderen. Als sommige handelingen niet vanzelf gaan, zal een kind moeite hebben om aansluiting te vinden bij bijv. vriendjes.  Dit ‘niet kunnen’ is van grote invloed op de ontwikkeling van je kind.

Hoe? Als ergotherapeut heb je kennis van de motorische, cognitieve en didactische ontwikkeling die kinderen doormaken. Je weet hoe vaardigheden geleerd worden. We kijken met een paramedische blik naar ontwikkeling en adviseren, oefenen en begeleiden kinderen en ouders bij het aanleren van dagelijkse handelingen.  We begeleiden kinderen met een duidelijke beperking, zoals een lichamelijke handicap of autisme, maar ook kinderen waarbij de oorzaak niet duidelijk is helpen we graag weer op weg.