Zondag 20 november KANONNEN UIT LEEUWARDEN

0
1763

Nico Brinck van Terschelling noemt zich ‘geschutshistoricus’. Hij vertelt o.a. over de klokken- en kanonnengieterij van Hans Falck, die zich precies 300 jaar geleden in Leeuwarder vestigde vanuit Neurenberg.

Plaats: Historisch Centrum Leeuwarden / HCL. Aanvang: 14.00 uur. Organisatie: Aed Levwerd (werkgroep industrieel erfgoed) en HCL. Toegang: gratis.

Hans Falck van Neurenberg heeft ter plaatse van Eewal 56 in 1633 een huis laten oprichten. Zo woonde hij niet ver van zijn klokgieterij in de oude kerk van Nijehove tegenover de Jacobijnerkerk. Falck, die hier o.a. een klok voor de Oldehove vervaardigde, verplaatste omstreeks 1640 zijn werkzaamheden van Leeuwarden naar Moskou. In Rusland was hij vooral actief als fabrikant van kanonnen.

Op de grote klok in de Oldehove staat in de benedenrand in Duitse letters: “Anno duysent ses hondert ende dry en dertich heeft my Hans Falck van Nuermberg ghegoten”. Deze klok hangt nog altijd in de Oldehove en is met 3200 kilo één van de zwaarste klokken in Friesland.