De Schrans/Verl. Schrans al meer dan 400 jaar belangrijk voor Leeuwarden

0
1306

Eerst een beetje geschiedenis. In het jaar 1650 werd begonnen met de bouw van woningen aan de Schrans, aan de oostzijde tot aan de Huizumerlaan. Er vestigden zich aan de Schrans veel burgers, voornamelijk slagers, winkeliers en zilversmeden.

Rond het jaar 1677 werd een bank van lening geopend, die de Leeuwarder beconcurreerde. Leeuwarden doet een tegenzet door in Huizum een “asland” te situeren, toen de naam voor een vuilstortplaats.

De Huizumers verschaften op hun beurt in het midden van de 18e eeuw het ondeugend vermaak aan boeren, burgers en buitenlui dat in de stad Leeuwarden verboden werd. Sluiten van de stadspoorten had geen zin omdat de voorstellingen al vroeg in de
middag begonnen. Leeuwarden heeft uiteindelijk gewonnen door Huizum er gewoon bij te nemen.

De naam Schrans komt al op kaarten van het jaar 1664 voor. De naam is waarschijnlijk afgeleid van het begrip “schans” of in de 17e eeuw “scrans” een aarden wal waarachter een leger zich terugtrok. Aan de huidige Schrans was een oefenterrein van het leger waar een aarden “scrans” een deel van uitmaakte.

Tot 1 januari 1944 was Huizum de hoofdplaats van de gemeente Leeuwarderadeel. Later  werd het bij de gemeente Leeuwarden gevoegd. Hierdoor werd Huizum een woonwijk van Leeuwarden. Tot 1965 stond het gemeentehuis van de gemeente Leeuwarderadeel zelfs nog in Huizum. Kortom een belangrijke wijk in onze gemeente.

De langste wijk van Leeuwarden wordt van Noord naar Zuid doorsneden door de Schrans/ Verlengde Schrans. Dit is een winkelstraat met vooral winkels van kleine ondernemers en enkele grote ketens. Door de unieke eigen identiteit van de langste winkelstraat is het een geliefde plek om te winkelen. Er is voldoende parkeer gelegenheid en vanuit andere plaatsen en dorpen zijn wij makkelijk bereikbaar. Het winkelaanbod is de laatste jaren enorm veranderd in diversiteit en er is geen enkele leegstand. Hierdoor nemen wij een belangrijke plaats in voor het winkelend publiek, ondersteund door een zeer actieve Winkeliersvereniging. In de aanloop  naar de Culturele hoofdstad 2018 zal die plaats alleen maar meer en belangrijker worden. Dit heeft ook te maken met de bouw aan de zuidzijde van de stad.

Met de komende feestmaanden voor de deur, ben je in onze winkelstraat op de juiste plek voor al je aankopen. We gaan van de Sinterklaasuittocht op 5 december weer een feest maken en de traditionele  enveloppen actie gaat ook weer van start met mooie
prijzen . Maar ook in 2017 zal de winkelstraat weer leuke activiteiten organiseren. Er wordt gewerkt aan de uitstraling van de winkelstraat. Dit ook in de aanloop naar Culterule Hoofstad.