Elkaar de ruimte geven

0
2064
Klaas Wijmenga, Rijschool EuroHolland

We komen het allemaal tegen het verkeer, obstakels in of op de weg die jij wilt volgen. Het is bij obstakels niet altijd zo wie het eerst komt wie het eerst maalt. Doorgaans ligt een obstakel aan de linker of rechter zijde van de weg. Nu is bepaald dat de bestuurder die het obstakel aan zijn zijde treft de voorrang MOET verlenen aan de uit tegenovergestelde richting komende bestuurder. Nu kennen we ook de borden F05  en F06  . Deze borden regelen de voorrang bij een obstakel en of wegversmalling. De gelden deze borden alleen als beide bestuurders gelijktijdig bij het obstakel aankomen en het niet meer duidelijk is wie er eerst mag. Op dat moment geven de borden de doorslag. Dus als een bestuurder die bord F05 dichter is genaderd dan de bestuurder van bord F06 dan gaat de bestuurder van bord F05voor. Doorgaans is het zo dat de bestuurder die het eerst het obstakel in of voorbij rijdt de voorrang behoort te krijgen. Nu hebben we de situatie op bijvoorbeeld een klein landweggetje waar op de weg maar één auto kan rijden. Nu komt uit tegengestelde richting ook een auto. Wie moet er nu ruimte geven aan wie is de vraag?… In een dergelijke situatie ben je verplicht om beide iets aan de kant te gaan en elkaar in de gelegenheid te stellen om de weg te vervolgen. Als 1 partij niet aan de kant zou willen gaan dan zou het kapstokartikel art5 WvW daarop van toepassing kunnen zijn. Een ding is zeker, met sociaal rijgedrag lossen we samen al heel veel aparte verkeerssituaties op, belangrijk daarbij is wel dat we verkeersregels blijven volgen. Tenslotte zijn ze er niet voor niets

Artikel 5 – Kapstokartikel: Het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt, of kan worden veroorzaakt, of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.