Trias politica

0
840

Eerder schreef ik over het proces tegen Geert Wilders. De rechtbank te Amsterdam heeft hem veroordeeld. Er wordt geen straf opgelegd. Door de veroordeling an sich wordt hij al voldoende afgestraft, aldus de rechtbank. De rechtbank geeft aan dat het hierbij niet gaat om een “politiek proces”, zoals Wilders dat telkens noemt, al merkt de rechtbank over het gedrag van Wilders buiten de rechtszaal op dat dit “een volksvertegenwoordiger onwaardig” is.

De rechtbank noemt het proces geen “politiek proces” en daar heeft de rechtbank in mijn ogen gelijk in. Dit neemt echter niet weg dat het een politiek “gevoelig” proces is. Het gaat immers om een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger die terecht staat – en nu zelfs is veroordeeld – voor zijn politieke standpunten, althans voor zijn uitlatingen die hij als politicus doet.

Dit is zo “gevoelig” omdat het een van de kernwaarden van ons democratisch stelsel raakt, namelijk de zogenaamde “machtenscheiding”, in juridisch jargon de “Trias politica” genoemd. Dit betekent kort gezegd dat er een scheiding is tussen de wetgevende-, de uitvoerende- en de rechtsprekende macht. De wetgevende macht maakt de wetten. In Nederland bestaat de wetgevende macht uit ons Parlement en de Regering. De uitvoerende macht voert de wet uit. In Nederland gebeurd dat door de Regering. Dan resteert de rechtsprekende macht die er op toe moet zien of de wet deugdelijk wordt nageleefd. In Nederland komt die taak toe aan de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad der Nederlanden. Deze drie machten dienen volledig onafhankelijk van elkaar te opereren om zodoende als drie-eenheid een belangrijke peiler te vormen van onze “vrije” democratie.

Juist dit maakt het proces tegen Wilders en de veroordeling van Wilders een extra gevoelig, maar tegelijk ook een zeer interessant onderwerp. De rechtsprekende macht oordeelt immers over Geert Wilders, een volksvertegenwoordiger en dus een lid van de wetgevende macht.

Wilders heeft al aangegeven in hoger beroep te gaan en het verhaal krijgt in 2017 dus ongetwijfeld een staartje.

Dit brengt mij bij een heel ander verhaal. Een verhaal waar een hele andere drie-eenheid een rol speelt, namelijk de “heilige drie-eenheid”. Ik heb het natuurlijk over het kerstverhaal. Als advocaat zie ik het echter niet als mijn taak het kerstverhaal aan u te vertellen. Wel wens ik u als trouwe lezer een hele fijne kerst toe en natuurlijk alle geluk in 2017. Ik hoop dat ik in 2017 ook weer op uw interesse mag rekenen en dan zal ik u weer voorzien van interessante juridische feiten. Dus tot slot voor 2016 : een hele prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar! Proost!

Tjerk Binnema is advocaat en bekijkt de wereld door een juridische bril.
Heeft u een juridische vraag of weet u een interessant onderwerp voor een column?
Neem dan contact met hem op:
Tel. 058 2030193
info@binnema-advocatuur.nl
James Wattstraat 4 B2 (8912 AR) Leeuwarden

Lees meer informatie op https://binnema-advocatuur.nl/contact-advocaat-leeuwarden/