Hand in hand met de natuur

0
751

Natuurbegraafplaats Fryslân kijkt terug op een bijzonder jaar. Op een regenachtige dag in februari vond de eerste uitvaart plaats en velen volgden. Er is ook al een flink aantal percelen besproken. Hoe gek het ook klinkt, het alvast laten vastleggen van je laatste rustplaats geeft rust.

Het concept natuurbegraven spreekt veel mensen aan. In veel opzichten ben je na je overlijden een ander niet meer ‘tot last’: er is geen sprake van het verlengen van grafrechten en je verplicht niemand tot onderhoud van je graf, dat laten we aan de natuur over. Hier krijgt het stoffelijke de tijd om tot stof te vergaan, het grafrecht is immers vastgelegd voor 250 jaar.

De invulling van een uitvaart wordt steeds persoonlijker en op voorhand bespreekbaar. De
drempel om bij leven al een mooie plek uit te kiezen, blijkt minder hoog dan gedacht. Door de aankleding en de uitvaart van de overledene zo milieuvriendelijk mogelijk te voltrekken, wordt de natuur minder belast. Het is ook om die reden dat er één persoon per 25m² begraven wordt.

Eigenaar Ab van Middelkoop vertelt dat uitbreiding van het terrein op stapel staat. “Om de
natuur tegemoet te komen, pakken we dat de komende jaren in fasen aan. Er leeft een
dassenfamilie waar we rekening mee moeten houden. Stapje voor stapje leggen we paden aan en planten jonge inheemse aanwas. Daarna krijgen het bos en zijn bewoners de tijd om te herstellen.”

Richtlijnen voor het begraven in de natuur bestaan uit het gebruik van volledig afbreekbare
materialen voor de kist, wade of urn. Een bescheiden grafmonument van natuurlijke materialen past hierbij. Wij respecteren de overledene evenzeer als de natuur, daarom vragen wij uw toestemming om de uitvaartondernemer lichaamsvreemde materialen zoveel mogelijk te laten verwijderen voor de teraardebestelling. Daarbij moet u denken aan protheses buiten het lichaam, synthetische pruiken, kunstgebitten, brillen en sieraden. Synthetisch ondergoed en panty’s zijn uit den boze en schoenen overbodig.

Een natuurbegraafplaats onderscheidt zich van een reguliere begraafplaats doordat graven niet lang zichtbaar zijn en er uiteindelijk niets rest dan een begraafbos. Natuurbegraafplaats Fryslân draagt daarnaast bij aan de bescherming en het behoud van het natuurgebied dat steeds gevarieerder en fraaier zal worden naarmate de tijd verstrijkt, omdat het bos van binnenuit vernieuwd wordt.