Schikken is voor bloemisten?

0
1842
Mr Tjerk Binnema

Als advocaat behandel ik vooral zaken tussen bedrijven en burgers onderling. Veel van deze zaken leiden tot procedures bij de rechtbank. Het is echter niet zo dat al deze procedures ook resulteren in een uitspraak van de rechtbank. Het komt geregeld voor dat een procedure vroegtijdig wordt beëindigd omdat partijen elkaar alsnog “in der minne” kunnen vinden. Zij treffen dan een schikking en komen zodoende alsnog tot een minnelijke regeling.

Van mijn cliënten krijg ik geregeld de vraag of het verstandig is wel of niet aan zijn of haar wederpartij een schikkingsvoorstel te doen. De gedachte leeft vaak dat dit misschien de positie verzwakt en het een signaal zou zijn dat je toch niet zo zeker bent van je zaak. Ik kan mij het gevoel goed voorstellen, maar deze gedacht is niet juist. Sommige advocaten zeggen wel eens gekscherend: “schikken is voor bloemisten “. Ik ben het hier echter totaal niet mee eens.

Als advocaat kun je voorafgaand aan het aannemen van een zaak vaak wel een inschatting maken van wat de uitkomst zal zijn in een zaak. Maar een concrete kansvoorspelling doen, is altijd lastig. Je weet nooit welk konijn de wederpartij mogelijk uit de hoge hoed tovert en ook de wijze waarop de wederpartij procedeert, kan een voordeel of juist een nadeel zijn. Een procedure heeft dus altijd een onzekere component en gegarandeerd winnen of verliezen is er nooit bij.

Wanneer je echter met je wederpartij tot een minnelijke regeling komt, heb je zelf de regie in handen over wat je afspreekt. Vaak zijn partijen het er bijvoorbeeld wel over eens dat de ene partij iets aan de andere partij moet betalen of doen, maar bestaat enkel nog discussie over de hoogte van het te betalen bedrag of over hetgeen er precies gedaan moet worden. Met name dat soort situaties lenen zich goed voor het bereiken van een schikking. Het opstarten van een procedure kan daar zeker behulpzaam bij zijn. De wederpartij weet dan immers dat het je menens is en dat je het voeren van een procedure zeker niet schuwt. Dit signaal kan dan voor je wederpartij een aanleiding zijn om met een concreet schikkingsvoorstel te komen.

Doordat je met een schikking dus de regie over de uitkomst van het geschil bij jezelf houdt en een eventuele onzekerheid bij een uitspraak van de rechtbank uitsluit, biedt het treffen van een schikking dus wel degelijk grote voordelen. Met name bedrijven, die zaken over het algemeen minder principieel bekijken dan particulieren en veel meer oog hebben voor hun zakelijke belangen, zijn vaak bereid tot een minnelijke regeling te komen en zij zijn zich ook bewust van de voordelen die dat kan bieden.

Als je na een onderhandelingstraject met de wederpartij daadwerkelijk achter de uitkomst van zo’n minnelijke regeling staat, adviseer ik mijn cliënten altijd hiermee akkoord te gaan. Tenzij mijn cliënt daarmee zijn eigen positie zodanig benadeelt dat ik het niet verantwoord vindt dat mijn cliënt hiermee toch akkoord gaat. Dergelijke situaties doen zich echter vrijwel nooit voor.

Het bereiken van een schikking moet echter niet een doel op zich zijn. Het moet niet zo zijn dat je een minnelijke regeling treft en daar later enorm spijt van hebt. In dat geval is het verstandiger om de rechter uitspraak te laten doen. Je neemt dan weliswaar een risico, maar er wordt wel eens gezegd dat men vaker spijt heeft van de risico’s die men niet heeft genomen, dan van de risico’s die men wel heeft genomen! Zelfs als ze uiteindelijk negatief hebben uitgepakt.

Tjerk Binnema is advocaat en bekijkt de wereld door een juridische bril.
Heeft u een juridische vraag of weet u een interessant onderwerp voor een column?
Neem dan contact met hem op:
Tel. 058 2030193
info@binnema-advocatuur.nl
James Wattstraat 4 B2 (8912 AR) Leeuwarden

Lees meer informatie op https://binnema-advocatuur.nl/contact-advocaat-leeuwarden/