Behandeling wetsontwerp drie herindelingen in Tweede Kamer

0
1396

Het wetsontwerp voor de herindeling van het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân komt woensdagmorgen 8 februari in de Tweede Kamer.

Vier herindelingsvoorstellen op de agenda
Donderdag 2 februari heeft de commissie van de Tweede Kamer besloten om vier herindelingsvoorstellen te behandelen in één plenaire vergadering vóór de verkiezingen. Eén van die vier betreft de drie herindelingen die in noordwest Fryslân gaande zijn. Vrijdagmorgen werd bekend dat alle herindelingsvoorstellen zijn geagendeerd voor woensdag 8 februari van 10.15 tot 11.15 uur.

Eén wetsontwerp voor drie herindelingen
Per 1 januari 2018 vinden drie herindelingen plaats in noordwest Fryslân:

  • het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en vier dorpen van Littenseradiel vormen de nieuwe gemeente Waadhoeke;
  • Leeuwarderadeel en tien dorpen van Littenseradiel fuseren met gemeente Leeuwarden;
  • Vijftien dorpen van Littenseradiel herindelen met gemeente Súdwest-Fryslân.

De drie herindelingen zijn met elkaar verbonden door de opsplitsing van gemeente Littenseradiel. Daarom is één wetsontwerp opgesteld.

De vervolgstappen
De besluitvorming over deze herindelingen ziet er als volgt uit:

  • Woensdag 8 februari 2017: behandeling wetsontwerp in de Tweede Kamer
  • Februari – september 2017: behandeling wetsontwerp in de Eerste Kamer
  • September 2017: publicatie herindelingswet.
  • 22 november 2017: herindelingsverkiezingen gemeenteraad van de drie gemeenten: Waadhoeke i.o., Leeuwarden en Súdwest-Fryslân.
  • 1 januari 2018: start van drie (nieuwe) gemeenten.

Gedurende dit besluitvormingsproces bereiden de zeven gemeenten de fusies verder voor.

Meer informatie online
Het herindelingsadvies van de drie herindelingen is te vinden op de websites www.herindeling2018.frl (Nederlands) en www.weryndieling2018.frl (Fries). Voor informatie over de afzonderlijke herindelingen kan doorgeklikt worden naar de gemeentelijke websites.