Eindexamenwerk beeldende vorming in het Fries Museum

0
858
Foto: Ruben van Vliet

Het Fries Museum presenteert Eindwerk, begin van nieuw talent, eindexamenwerken beeldende vorming van voortgezet onderwijsleerlingen uit heel Friesland. Het is het derde jaar dat deze presentatie wordt georganiseerd. Docenten beeldende vorming hebben de moeilijke taak het meest veelbelovende werk van hun school te selecteren. Dit jaar meldden 21 scholen van verschillende onderwijsniveaus zich aan. De presentatie is vanaf 7 juni te bewonderen op de mezzanine van het Fries Museum.
Sinds 2015 kunnen Friese scholen ieder jaar hun beste eindexamenwerk inzenden voor de presentatie op de mezzanine van het Fries Museum. De samenstelling en catalogus worden verzorgt door studenten van de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving van de NHL Hogeschool. Door samen te werken met studenten en leerlingen maakt het Fries Museum een verbinding tussen het museum en de samenleving.
De opening vindt plaats op woensdagmiddag 7 juni in het bijzijn van klasgenoten, familie, docenten en andere belangstellenden. De Leeuwarder Courant besteedt aandacht aan dit project door een aantal werken in de krant te tonen. De tentoonstelling is tot en met 2 juli te bezoeken.

De presentatie is een samenwerking van de Leeuwarder Courant, het Fries Museum en de NHL Hogeschool.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas, de BankGiro Loterij en AEGON