Mata Hari 100 jaar geleden geëxecuteerd

0
1765

Op 15 oktober is het precies 100 jaar geleden dat de in Leeuwarden geboren Mata Hari bij Parijs werd geëxecuteerd. Dat gebeurde ’s ochtends om 6:15 u. met twaalf geweerschoten. In cultureel centrum Dorpskerk Huizum te Leeuwarden (adres Huizum Dorp 67) zal op 15 oktober a.s. een even grootse als spectaculaire herdenking plaatsvinden. De Dorpskerk, nu onderdeel van een Friese erfgoedstichting, is het oudste monument van Leeuwarden; in het naastgelegen baarhuisje ligt de grafsteen van een familielid van Mata Hari.

Het bijzondere van deze manifestatie zit zowel in de afwisselende inhoud (zie hierna) als in het tijdstip: de herdenking begint op de vroege zondagochtend van 15 oktober op exact hetzelfde tijdstip (om 6:15 u.) als waarop Mata Hari werd geëxecuteerd met 12 klokslagen in de kerktoren uit de  13e eeuw,  een zondagochtendontbijt om wakker te worden en daarna het volgende programma:

6:15 12 klokslagen. Zondagochtendontbijt & inloop. Melden in nevengebouw De Voorhof

6:45 Opening door Peter de Haan, voorzitter PC Dorpskerk Huizum

6:50  Lied  over Mata Hari door Claron McFadden, internationaal befaamde sopraan, een vooruitblik op een door het Belgische muziektheater Transparant in februari 2018 te brengen programma over Mata Hari op muziek van haar tijdgenoten (primeur)

6:55  Mata Harilied door ds. Gerard Rinsma (begeleid door 2 anderen)

7:00 Herdenkingsrede door Gerk Koopmans (voorheen directeur Natuurmuseum en Mata Hari-deskundige bij het Fries Museum)

7:15  Lied door sopraan Claron McFadden (zie hiervoor)

7:20  Mata Hari Ballade van Douwe Tamminga in het Fries door Jouke van der Zee

7:25  Optreden door 4 leden van de Kleine Opera uit Haarlem met inleiding Xandra Mizee en met diverse highlights (aria’s) uit de Mata Hari Opera ‘De zaak Mata Hari’ die de groep op 27 december a.s. in de Harmonie gaat brengen (landelijke primeur)

8:45  Opening eendaagse Mata Hari-expositie m.m.v. Jan Brugman (De openingshandeling zelf is een surprise….)

8:50  Lied door sopraan Claron McFadden

8:55  Gezamenlijke lezing door Jessica Voeten & Angela Dekker over hun nieuwe boek Moed en Overmoed. Leven en tijd van Mata Hari (Friese primeur)

9:30  Gemeenschappelijk gezongen herdenkingslied, gecomponeerd door Jouke van der Zee

9:34  Bedanken van performers.

9:35  Signeren door Jessica Voeten / Angela Dekker en koffie.

E I N D E  van een ‘once in a lifetime-programma’ met tal van primeurs….

De entree is € 12,50 incl. ontbijt; er zijn slechts 165 betaalde zitplaatsen voor deze unieke voorstelling, dus geldt: vol = vol.

Nadere informatie, bel 06-11592427.

Opgave voor kaartjes via dorpskerkhuizum@gmail.com. U krijgt bericht over wijze van betaling en toekenning kaartjes.

Zie ook www.facebook.com/dorpskerkhuizum