DE ILLUSTERE GASTEN VAN DE FRIESCHE CLUB: GONNEKE VAN HOESEN KORNDORFFER 

0
3802

Gonneke van Hoesen Korndorffer
Deze van oorsprong Haagse dame is van alle markten thuis. Naast de rol van moeder runt Gonneke samen met haar levenspartner Sied Kooistra het bedrijf Pyrasied, dat gespecialiseerd is in acrylaat. Een normaal mens zou het  hiermee druk genoeg hebben, maar Gonneke niet. Deze actieve dame doet nog veel meer. Ze is het brein achter het beroemde theatrale koor Top Secreet: 16 muzikale vrouwen met ‘gevoel voor drama’ en alsof het nog niet genoeg is, kruipt ze ook nog met de regelmaat van de klok in de huid van Betty, de vrouwelijke helft van het toneel-echtpaar Hubert en Betty en tot slot is ze de initiatiefnemer van Stichting Bomenridders Leeuwarden. De meesten onder ons zullen haar naam misschien nog kennen van toen ze zichzelf in 2006 vrijwillig vastketende aan een majestueuze Kastanje die op het punt stond gekapt te worden. Destijds heeft ze met deze actie de harten van vele Leeuwarders veroverd.

Het verhaal van de majestueuze kastanje
Toen Gonneke vanuit het Groene Den Haag naar Leeuwarden verhuisde viel het haar op dat de ene boom na de ander gekapt werd. Dit was een grote ergernis voor Gonneke. Het was duidelijk dat de Leeuwarder gemeente geen aandacht had voor de bomen in deze mooie stad. Toen de geruchten gingen dat een nieuwe buurman in de straat van plan was de majestueuze kastanje te kappen is ze bij hem gaan informeren, maar volgens de buurman was er niets aan de hand. Als ik in het interview vraag wat er precies gebeurde zie ik aan haar gezichtsuitdrukking dat de frustratie ervan nog steeds levendig aanwezig is. Ze herinnert zich het nog goed en zegt ; “Mijn buurvrouw vertelde dat de nieuwe buurman plannen had om de grote kastanje te kappen. We hebben toen de Huis aan Huis in de gaten gehouden maar we hebben de vergunning over het hoofd gezien. Het werd 5 december 2006, en toen werd ik ’s ochtends vroeg door de buurvrouw gebeld, in paniek; “Ze gaan de kastanje omzagen, er zijn allemaal roodwitte linten omheen gespannen!” Op dat moment ontplofte er iets in mij, ik trad buiten mezelf van woede en vloekte de boel bij elkaar! Omdat ik snel in actie wilde komen leek het me een goed idee om de politie te bellen. Maar die komen natuurlijk niet zomaar, daarom heb ik iets heftigs geroepen, namelijk dat ik iemand zijn kop eraf ging rukken! Opgefokt liep ik richting de buurman, nam een diepe  ademteug, telde tot 10 en belde aan om mijn gram te halen. Van buiten rustig maar van binnen ziedend vraag ik; “Wat is precies het plan?”.  De buurman tovert een glimlach om de mond en zegt; “komt zware transport vanmiddag ”. Kapot van de enorme adrenalinestoot slaakte ik een diepe zucht en liep naar huis. De politie heb ik opnieuw gebeld om te zeggen dat mijn dreiging loos alarm was.

`s Avonds tijdens de Sinterklaasviering wordt er smakelijk om het akkefietje gelachen en de rust lijkt weder gekeerd. Maar helaas niet voor lang, de volgende ochtend om 8 uur hing de de buurvrouw weer aan de lijn met de mededeling dat de bomenrooier nu op de stoep stond en besef ik dat er elk moment iets kan gebeuren. Ze vertelt verder; “opnieuw ga ik uit mijn dak, ik duw de linten opzij en zet als een speer mijn auto onder de boom, bel alle buren wakker, bel mijn man, de gemeente en de pers.! Niet veel later komt mijn man aanrijden en snel rijdt hij ook zijn auto achter de linten ter bescherming van de boom. ”Maar het duurt niet lang voordat de politie arriveert en het lijkt wel Wild West in de Stiensestraat. Gonneke stuurt haar zoon op de fiets naar Auke Rauwerda om 10 meter dikke ketting te kopen, niet beseffend dat dit niet te huffen is op een fiets. Ondertussen is Jantien de Boer, de columniste van de Leeuwarder courant druk in het notitie boekje aan het schrijven over het tumult bij de kastanjeboom, ondertussen wikkel ik de loodzware ketting om de boom en om mezelf heen, maar voordat ik het slot erop kan doen, komt er een agent op me af die het slot afpakt, dus ik klem de loodzware ketting tussen mijn armen en buig voorover als een levend slot en probeer op deze manier de boom te redden! Het is een drukte van belang er is iemand van Omroep Fryslan aanwezig en zelfs een arrestatie team. Inmiddels zit Gonneke stil onder de boom omringd door buren en politie. Ze wordt gesommeerd weg te gaan, want anders zal ze gearresteerd worden. Omdat ze er niet overpeinst weg te gaan, draaien de agenten van het arrestatieteam tamelijk ruw haar armen op de rug waarbij de agent die dicht bij haar staat zegt: ”als je in mijn benen bijt pak ik de pepperspray!” Wat idioot is, want ze verzette zich niet eens en bovendien was dat een belachelijke insinuatie. Gonneke en echtgenoot werden gearresteerd, apart afgevoerd en de boom met de grond gelijk gemaakt.

Wekenlang is het gedaan met de nachtrust van Gonneke en elke Leeuwarder heeft het erover, het incident zoemt door de stad. Deze Haagse vrouw heeft een statement gemaakt door te staan voor onrecht en het heft in eigen handen te nemen. Het hele akkefietje heeft er toe geleid dat ze uiteindelijk een stichting met 7 actieve leden heeft opgericht genaamd; “Bomenridders Leeuwarden” met als hoofddoel onnodige kap te voorkomen. Inmiddels heeft het zijn vruchten afgeworpen want de bomenridders hebben inzage in de beleidsregels en worden uitgenodigd bij projecten en er is contact met de kopstukken van groen beheer. In 2017 vierden ze hun tienjarig jubileum met als hoofdgast J’ørn Copijn, als kers op de taart na tien jaar strijden voor rechtvaardigheid/gerechtigheid en dit alles begon met de Majestueuze Kastanjeboom.

 

Gonneke en Thijs
Gonneke en Thijs Meester hebben elkaar leren kennen tijdens het spelen van het theaterstuk Snorro voor Spoonk Producties. Hierin speelde Thijs een dubbelrol: De vader van Snorro en de premiejager. Hij heeft er nog een gouden Gurbe mee gewonnen! Thijs en Gonneke hadden een goede klik. Na een aantal gezamenlijke projecten kwam Thijs met het idee om samen een voorstelling te maken over een echtpaar dat niet met, maar ook niet zonder elkaar kon. Door de creatieve talenten te bundelen duurde het niet lang voor de typetjes Hubert en Betty waren  geboren.

Thijs en Gonneke spelen Hubert en Betty
Ze vormen samen een echtpaar dat al decennia getrouwd is en niet met, maar ook zeker niet zonder elkaar kan. Beiden proberen zij echter toch iets te maken van het leven met elkaar. Met Marjolijn Brouwer als regisseur gingen ze aan het improviseren. Na het bedenken van de karakters en een hoofdstukindeling zijn de acteurs aan het spelen gegaan en de meest geslaagde stukken zijn uiteindelijk uitgeschreven tot twee toneelstukken van ongeveer 50 minuten per deel. Hubert is een bedeesde brave kantoorklerk en Betty, een lekker over de top truttenbol, creatief en “tikkeltje” dominant, dwars tegen de draad in, die graag de leiding neemt en dingen naar haar hand zet. Soms laten zij zich daarbij meesleuren door trends in therapieën en vormen van hedendaagse zingeving. De typetjes zijn gebaseerd op mensen uit hun dagelijkse omgeving en daardoor komen voor het publiek veel herkenbare situaties voorbij; soms schrijnend maar meestal opbeurend.

Hubert en Betty matineevoorstellingen in De Friesche Club
Elke laatste zondag van de maand tot en met juni 2018 hebben Hubert en Betty een speciale thema matineevoorstelling in de Friesche Club. Dan wordt het publiek welkom geheten in de Friesche Club-huiskamer van Hubert en Betty. Op deze middagen wordt niet het toneelstuk opgevoerd, maar ontvangen zij muzikale gasten, er zijn interviews, gesprekken met publiek en er is  improvisatietoneel door Thijs en Gonneke, nu niet in de rol van Hubert en Betty. De eerstvolgende voorstelling is tijdens De Geluksroute op zondag 25 maart. Omdat Hubert met de amateur-ornithologen op stap is, neemt Betty de honneurs waar. Omdat het thema geluk is, wordt deze middag daaraan aangepast. We houden de gasten nog even geheim, maar via Facebook kunt u op de hoogte blijven van de plannen.

 

Top Secreet nieuw talent gezocht!
Na het succes van onze met 4 sterren bekroonde show ‘Top Secreet meets 007’ zijn we begonnen om een nieuwe avondvullende show te maken met als werktitel ‘Modern Leed’. Voor in deze productie is er ruimte voor jong talent: we zoeken 2 zangeressen Sopraan of Alt, met een leeftijd tussen 25 en 35 jaar.  Liefst met enige ervaring op theatraal gebied en natuurlijk met goede stem.

Jarenlang heeft Gonneke in een koor gezongen en toen de dirigente er mee stopte vroegen veel koorleden zich af of Gonneke met haar grote mond nog ideeën had. En dat had ze, maar ze had ook een verborgen agenda. Als theatermens moest er toch echt een beetje meer actie op het podium er waren tenslotte al genoeg gewone koren. In haar fantasie zag ze een groep voor zich met niet zulke hele brave vrouwen en lekker theatraal, dat leek haar wel wat. Helaas achtte ze niet alle vrouwen van het oude koor geschikt voor haar nieuwe idee, ze wilde exclusief vrouwen uitzoeken die goed konden zingen zodat zij zich daar zangtechnisch aan kon optrekken. Daarom besloot ze haar ideeën nog maar even geheim te houden, Top Secret! Dat was zo’n twintig jaar geleden de geboorte van Top Secreet, maar niet de geboorte van het nieuwe talent Gonneke, dat was zeker 35 jaar eerder. Als driejarig meisje wist Gonneke al dat ze actrice wilde worden, ze gaf poppenkast voorstellingen en familie werd geacht te kijken! Toen al een  top secreetje in dop!

Nog steeds is de artistieke leiding en vormgeving in handen van Gonneke van Hoesen Korndorffer. Als je niet kunt zingen heb je pech gehad, want als Top Secreet moet je toch wel van goede muzikale huize komen. Het team bestaat uit zestien vrouwen met gevoel voor theater, drama en humor. De natuurlijke ingrediënten van elke vrouw!  Onder de bezielende leiding van Corinne Staal zingen deze top secreten de sterren van de hemel. Corinne is het muzikale brein en tevens degene die begeleidt op de piano en arrangeert voor Top Secreet.

Een ontzettend leuk detail is dat de secreten zelfs een Top Secreet Academy hebben opgericht na diverse smeekbedes van vrouwen die aan de slag willen met vinden van de Secreet in zichzelf of simpel weg een uurtje secretenlol willen hebben! Schijnbaar hebben ze ook een gevoelige snaar geraakt bij de vrouwen van Nu. Inmiddels heeft het grote publiek hen gevonden en ze spelen en zingen de sterren van de hemel. Het kleine meisje van drie staat nu met regelmaat in de spotlights en hoeft niemand meer te dwingen om te  komen kijken, de mensen staan voor haar in de rij!

Top Secreet de theatrale muziekact bestaat uit:
een bijzonder en gevarieerd gezelschap van 16 muzikale vrouwen met ‘gevoel voor drama’. Humor speelt een belangrijke rol bij Top Secreet. De optredens zijn altijd afwisselend; qua toneelbeeld en zang. Zo is er ruimte voor solo’s en theatrale intermezzo’s. Het (mannelijk) publiek wordt bijvoorbeeld regelmatig even aangesproken, opdat ze goed ‘bij de les’ blijven. Dat brengt meteen wat leven in de brouwerij. Ze treden op bij evenementen, feesten, congressen, in theaters, dorpshuizen etc. Top Secreet geeft ook workshops! Hiervoor is de Top Secreet Academy opgericht. Gezelschappen vanaf 10 personen kunnen ons inhuren om samen aan de slag te gaan om de secreet in jezelf te vinden. Want, jazeker, in iedere vrouw huist een secreet! Meer informatie staat uiteraard op onze website topsecreet.nl.

Top Secreet in de Friesche Club: Tijdens het weekend van De Geluksroute doet Top Secreet de harten van de bezoekers sneller kloppen met hun geluk zaaiende optreden op de vrijdagavond, vanaf 22.00 uur.

Hoe ben je in contact geraakt met De Friesche Club?
Het was Thijs zijn idee om met Marcel de uitbater in gesprek te gaan over een matinee voorstelling van Hubert en Betty deel 2 op zondagmiddag. Die had er wel oren naar, de eerste voorstelling speelden ze in november 2017. Het was zo’n groot succes dat er sindsdien elke laatste zondag van de maand een matinee voorstelling is, inclusief een hapje en een drankje. Om kennis te maken met deze vrouw die van alle markten thuis lijkt te zijn ben je van harte uitgenodigd tijdens de Geluksroute 24 en 25 maart 2018 in de Friesche Club. Op zaterdag avond treedt Top Secreet op met liederen over geluk met een knipoog en op zondagmiddag kun je laten verrassen door Betty (ditmaal zonder Hubert) met als gasten onder andere twee geweldige zangeressen die nummers zingen van Willeke Alberti en natuurlijk is er een interview over geluk.

Geschreven door
Karin van Eis
www.karinvaneis.nl