Openhaarden meest vervuilende verwarmingstechniek

0
1197

Schadekosten 250 keer hoger dan verwarmingsketel op gas.

Uit de studie ‘Milieuschadekosten van verschillende technologieën voor woningverwarming’ van CE Delft blijkt dat verwarming van woningen met open haarden, 250 keer hogere milieuschadekosten heeft, dan verwarming met moderne gasgestookte CV-toestellen. De studie onderzoekt de milieuschadekosten ten gevolge van verschillende manieren van woningverwarming in Vlaanderen voor de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Over het algemeen blijkt dat verwarmingstechnieken die gebruik maken van hout veel hogere milieuschadekosten hebben dan technieken die gebruik maken van aardgas of stookolie. Ook de nieuwste houtgestookte toestellen voor ruimteverwarming (zoals gesloten houtkachels of ketels die op hout worden gestookt) hebben schadekosten die 5 tot 12 keer hoger zijn dan de milieuschadekosten van de schoonste gasgestookte CV-ketels. In tegenstelling tot open haarden worden deze modernere kachels en ketels wel steeds meer als hoofdverwarming gebruikt. Dit leidt tot gezondheidsschade en negatieve effecten voor natuur en gebouwen.

De bepaling van de milieuschadekosten valt in principe uiteen in vier stappen:
1.    Emissies: hoeveel emissies ontstaan er daadwerkelijk bij woningverwarming uitgesplitst per verwarmingstechniek en brandstofsoort? 
2.    Verspreiding: Waar komen deze emissies terecht? 
3.    Effecten: Welke schade veroorzaken deze emissies op de menselijke gezondheid, gebouwen en ecosystemen?? 
4.    Waardering: Hoe waarderen we deze schadelijke effecten? 

In dit onderzoek is er op basis van bestaande literatuur naar schadekostenkengetallen en de nieuwste World Health Organization (WHO)-inzichten over de schadelijkheid van milieuvervuiling, een berekening gemaakt van de meest toepasselijke milieuschadekosten voor woningverwarming in Vlaanderen. De schadekosten van PM2,5, PM10 en NOx verschillen tussen stedelijk en landelijke omgeving, waarbij schadekosten in stedelijke gebieden hoger zijn dan die in het platteland. Dat komt door de hogere bevolkingsdichtheid in stedelijke gebieden. 

De emissies van woningverwarming zijn zowel op het niveau van de individuele techniek als voor geheel Vlaanderen bepaald, rekening houdend met rendementen van verwarmingsinstallaties. De directe emissies komen uit de schoorsteen van de woning. Indirecte emissies komen vrij bij de productie van energiedragers, bijvoorbeeld methaan bij  aardgaswinning en leiden ook tot schade buiten Vlaanderen. Emissies die binnen de woning ontstaan door open haarden/open kachels zijn niet meegenomen.