Studenten laten individuele studietoeslag liggen

0
453

Leerlingen die recht hebben op individuele studietoeslag, maken hier vrijwel geen gebruik van. Onderbenutting van deze minimumregeling is een landelijk probleem. De doelgroep is lastig te bereiken. Gemeente Leeuwarden wil hier verandering in brengen.

Financieel steuntje in de rug voor leerlingen met een beperking
Het gaat hier om leerlingen met een beperking die 18 jaar of ouder zijn. De hoogte van de individuele studietoeslag verschilt per gemeente. Voor inwoners van de gemeente Leeuwarden is dat € 100,- per maand. Het is een financieel steuntje in de rug voor jongeren die door hun beperking, lichamelijk of verstandelijk, geen bijbaantje kunnen hebben. Leerlingen die zijn opgenomen in het doelgroepregister van het UWV en leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs volgen of hebben gevolgd, maken een goede kans op deze toeslag.

Aandacht werkt
Eind vorig jaar is Leeuwarden begonnen om deze regeling onder de aandacht te brengen binnen de interne organisatie, zoals de leerplichtambtenaar en de Jongerenteams. Het laatste kwartaal van 2018 zag de gemeente een lichte toename van het aantal aanvragen. In 2019 worden de overige acties uitgerold om de doelgroep te attenderen op de individuele studietoeslag. Er is gestart met een informatieronde bij de Wijkteams en de onderwijsinstellingen zijn aangeschreven om leerlingen en hun ouders/verzorgers op deze toeslag te wijzen. Dit wordt aangevuld met onder andere acties via social media, informatie in de lokale weekkrant en een postercampagne op de scholen en in de wijken.

Speerpunt voor 2019
“Het tegengaan van het niet gebruiken van de minimumregelingen is één van onze speerpunten voor dit jaar. De individuele studietoeslag is zo’n minimumregeling. Door aandacht te vestigen op deze toeslag verwachten we dat straks meer leerlingen gebruikmaken van het recht op dat financiële steuntje”, aldus Sjoerd Feitsma, wethouder coördinatie Sociaal Domein.

Meer informatie
De individuele studietoeslag kan via de website van gemeente Leeuwarden worden aangevraagd. Op deze website staat ook een filmpje waarin op een eenvoudige manier uitleg wordt gegeven over deze studietoeslag.