OP 1 JUNI MANIFESTATIE OVER HUIZUM IN DORPSKERK

0
1371

Op zaterdag 1 juni is er om 14:00 u. in de Dorpskerk een bijeenkomst over Huizum waarvoor alle Huizumers en oud-Huizumwers welkom zijn. De manifestatie heeft als titel: ‘Huzum: moai toch?’ en bestaat uit verhalen, muziek en poëzie over Huizum. Ook vindt dan de presentatie plaats van het boek Voetstappen door Huizum. Dat boekje in de bekende reeks van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) gaat over de historie van Huizum en voorziet o.a. in een rondwandeling van 2 uur door dit uniek stukje Leeuwarden met de Dorpskerk als start- en eindpunt.

Nadat studenten van de NHL een begin hadden gemaakt met het uitzetten van een mooie wandelroute hebben Peter de Haan en Leendert Plaisier samen met het HCL de route en het royaal geïllustreerde boek voltooid. Zij beiden zijn ook bezig met een onderzoek naar de Huizumer begraafplaats en zoeken naar ongewone levensverhalen van gewone Leeuwarders die er begraven liggen voor een in het najaar te presenteren publicatie.

Maar op 1 juni gaat het dus over de historie van het dorp Huizum zelf.

De manifestatie ‘Huzum: moai toch?’is bedoeld voor zowel Huizumers als oud-Huizumers. Huizum is eeuwenlang een apart dorp met een eigen sfeer geweest en is nog steeds een bijzonder stukje Leeuwarden. Daar wil men nu eens de schijnwerper op zetten.

Aan het begin van de manifestatie in het oudste monument (12e eeuw) van de stad zullen Leendert Plaisier en Peter de Haan een toelichting geven op de meest opvallende bevindingen van hun onderzoek. Zo geven ze o.a. voorbeelden van de merkwaardige rivaliteit die er vroeger vaak tussen ‘Leeuwarden’ en ‘Huizum’ was en die nu wel tot het verleden behoort.

De directeur van het HCL, Geart de Vries, zal een praatje houden en singer-songwriter Piet Kok zingt twee liedjes over Huizum, waaronder het mooie Schranslied dat Melvin van Eldik schreef. Verder wordt Arie van der Wal geïnterviewd, hij heeft als uitbater van ‘Tivoli’ heel veel meegemaakt over het sociale leven in Huizum. Van hem kan men mooie anekdotes verwachten.

Daarnaast wordt het eerste exemplaar van het boek aangeboden aan Johan ter Haar, voorzitter van de wijkvereniging Huizum-Oost. De publicatie bestrijkt het oude dorp Huizum van Dorpskerk tot en met de (Verlengde) Schrans. Ook kan men na afloop een feestelijk glaasje drinken en een rondleiding in en om de kerk en langs een deel van de wandelroute krijgen.