Gemeente Leeuwarden sluit intentieovereenkomst met Ennatuurlijk voor aanleg warmtenet op aardwarmte

0
330

Leeuwarden zet een grote stap op het gebied van duurzame warmte. Gemeente Leeuwarden sluit een intentieovereenkomst met warmtebedrijf Ennatuurlijk om te onderzoeken of in Leeuwarden een warmtenet op aardwarmte (geothermie) kan worden gerealiseerd. Beide partijen verkennen of aan de geplande geothermiebron op het Zwettepark een warmtenet kan worden gekoppeld.

Een warmtenet op basis van aardwarmte is een uitstekende oplossing om de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzame energie te realiseren. Het project kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling in het klimaatakkoord om een gemiddelde CO₂-reductie te realiseren van 70% in 2030 ten opzichte van een huidige cv-ketel op aardgas.

Uitgangspunt is dat de intentieovereenkomst tussen gemeente Leeuwarden en Ennatuurlijk leidt tot een samenwerkingsovereenkomst. Het bestaande warmtenet in de stad kan via aardwarmte en andere bronnen, zoals restwarmte, groeien naar een warmtenet dat meer dan de helft van alle huishoudens en bedrijven in Leeuwarden van duurzame warmte kan voorzien.

Over Ennatuurlijk
Ennatuurlijk koppelt landelijk producenten en ontvangers van duurzame energie aan elkaar. Het bedrijf levert op deze manier warmte en koude aan ruim 80.000 consumenten en ruim 1200 zakelijke klanten verspreid over heel Nederland, met de grootste concentratie in Breda, Tilburg, Enschede, Helmond en Eindhoven. Hierdoor, en dankzij de inzet van haar 170 medewerkers, levert Ennatuurlijk een belangrijke bijdrage aan de transitie naar schone, duurzame energie in Nederland.

Meer informatie over Ennatuurlijk staat op www.ennatuurlijk.nl.