Letters Middelsee worden onthuld

0
298

Op donderdag 19 december worden de (logo)letters van Middelsee op feestelijke wijze onthuld. Middelsee wordt een authentiek stadsdeel dat je samen maakt en beleeft. Een duurzame wijk waar geen gas wordt gestookt en waar de auto niet de baas is. Deze stadse allure moet prikkelen en dat doen we onder andere door de letters van het logo midden in het landschap te plaatsen. Op deze manier geven we Middelsee nog meer bekendheid en aantrekkingskracht.

Voorbereidingen Middelsee
De voorbereidingen voor de ontwikkeling van Middelsee zijn inmiddels in volle gang. De bestemmingsplan procedure loopt op dit moment. De vergunning voor de grondwerkzaamheden is afgegeven. Daarnaast is er afgelopen maanden op verschillende manieren bekendheid gegeven aan de ontwikkeling van Middelsee. Zo is bijvoorbeeld de website gelanceerd en via Facebook kunnen de geïnteresseerden het verhaal van Middelsee volgen.

Middelsee
In het ontwerp is uitgegaan van een hoogstedelijke structuur in het centrum, een haven gerelateerd gebied nabij het Van Harinxmakanaal en een meer ontspannen woningbouwprogramma naar de randen toe. Het gebied valt dan ook op te delen in 3 deelgebieden, namelijk Waterstad, Havenstad en Uitleggebieden. Havenstad en Waterstad worden voor een deel in de eerste fase uitgevoerd.

Duurzaamheid is een belangrijke sleutel voor het gebied. Zo wordt onder andere ingezet op:

– Anders omgaan met mobiliteit;
– Geen aansluiting op gas;
– Aandacht voor groen, water, ecologie, flora en fauna en klimaatadaptatie

Fase 1 van Middelsee omvat ca. 750 woningen in Havenstad en Waterstad. Het woningaanbod in deze fase bestaat voornamelijk uit rijwoningen en appartementen. Om de beoogde stedelijke sfeer in Havenstad en Waterstad te realiseren is het belangrijk dat er naast wonen ook ruimte is voor horeca en bedrijvigheid.

In Middelsee wordt anders omgegaan met parkeren dan in de meeste wijken. Het ‘nieuwe parkeren’ is minder traditioneel, duurzamer en toekomstig bestendig en zorgt voor een groenere leefomgeving in Middelsee. Het nieuwe parkeren voorziet in parkeren van één auto op eigen erf en een eventueel tweede auto en bezoekers parkeren op ca. 200 meter van de woning.

Wij nodigen uw redactie uit om bij het fotomoment/onthulling aanwezig te zijn. Wethouder Hein de Haan verricht de handeling. Dit zal rond 12.15 plaatsvinden. Vooraf mag u zich melden bij het Frieslandlandbouwmuseum Felling 6, Leeuwarden. Van daaruit zullen we met alle genodigden naar de locatie van de letters lopen voor de officiële onthulling.