Fries Museum betrekt Friezen bij ontrafelen fotomysteries

0
1037
Fries Museum, Leeuwarden | Schenking familie Krol
Achter de schermen van het gesloten Fries Museum gaat het onderzoek naar de collectie van Fryslân door. In februari startte het museum een project waarbij Friezen konden meedenken in het onderzoek naar de omvangrijke fotocollectie. In een openbare oproep vroeg het museum om informatie over 74 glasnegatieven die in 2001 geschonken waren. De kracht van het collectief werd snel bewezen: van ruim de helft van de foto’s werd ontdekt wie erop staan, waar ze gemaakt zijn en wat het verhaal erachter is. Het museum gaat de hulp van het publiek vaker inroepen. De zoektocht staat nu in het teken van de foto’s van de familie van Daniël Draaisma (1867-1931). Via friesmuseum.nl/mysteries kan iedereen meehelpen aan het oplossen van de fotomysteries.

In 2001 ontving het Fries Museum een buitengewone schenking: een doos vol glasnegatieven van klein formaat. De foto’s van vóór de Eerste Wereldoorlog tonen voornamelijk mannen, vrouwen en kinderen in de buitenlucht. Wie deze mensen waren en waar zij vandaan komen was onbekend. Om antwoorden te krijgen op deze vragen startte het Fries Museum in februari, online en via Historisch Tijdschrift Fryslân, met succes een zoektocht naar nieuwe informatie.

Friezen wekken verloren verleden tot leven
Een van de boerderijen op de glasnegatieven werd door Facebookvolgers via Google Streetview teruggevonden in Ypecolsga, een klein dorpje nabij Woudsend. Met de hulp van de Historische Vereniging van Woudsend en een nazaat van de fotograaf konden vervolgens vele andere plekken en gezichten een naam krijgen en werden foto’s met naam en toenaam zelfs teruggevonden in de oude dorpskrant van Woudsend. De foto’s blijken gemaakt door boerenzoon Sjerp Tromp, een hobbyfotograaf die in de eerste decennia van de 20e eeuw vooral zijn eigen omgeving vastlegde. Zo fotografeerde hij boerderijen uit de omgeving, familie, buren en plaatsgenoten. Of Tromp zijn hobby ook na 1915 voortzette is onbekend. Ook enkele gezichten en locaties zijn nog niet geïdentificeerd. Het museum nodigt het publiek daarom van harte uit om meer informatie toe te sturen.

Marlies Stoter, als conservator verantwoordelijk voor de fotografieverzameling van het museum, is ontzettend blij met de nieuwe informatie: ‘Begin 20e eeuw is een spannende tijd voor de fotografie omdat steeds meer particulieren de wereld konden gaan vastleggen. Maar zonder context zijn de foto’s eigenlijk waardeloos. Met nieuwe informatie kan een verloren verleden tot leven gebracht worden en wordt het belangrijk cultureel en maatschappelijk erfgoed. Zo beheren we niet de collectie van het Fries Museum, maar eigenlijk de collectie van heel Friesland.’

Het mysterie van Daniël Draaisma
Met ongeveer 220.000 objecten huisvest het Fries Museum de grootste provinciale collectie van Nederland. Binnen deze collectie bevinden zich veel foto’s waar weinig van bekend is. Het museum roept publiek daarom op waardevolle informatie te delen. De zoektocht staat nu in het teken van de privéfoto’s van Daniël Draaisma (1867-1931), voormalig amanuensis (assistent) van het Fries Museum, en zijn gezin in Leeuwarden. Meer informatie hierover is te vinden op friesmuseum.nl/mysteries.