Gemeente Leeuwarden dient aanvraag proeftuin in voor Oranjewijk en Tulpenburg

0
737

Op dinsdag 31 maart heeft het college besloten de aanvraag voor het programma aardgasvrije wijken (www.aardgasvrijewijken.nl) voor de Oranjewijk en Tulpenburg in te dienen bij het Rijk. In deze aanvraag staat omschreven hoe de beide buurten tussen 2020 en 2028 aardgasvrij kunnen worden. Het Rijk heeft jaarlijks subsidie voor projecten om wijken en dorpen aardgasvrij te maken. Er is 100 miljoen euro beschikbaar voor 25 wijken die worden gekozen uit de aanvragen. 

De gemeente Leeuwarden speelt met deze aanvraag in op het doel van het nationale Programma Aardgasvrije Wijken, namelijk wijken via een wijkgerichte aanpak stapsgewijs aardgasvrij maken.  De aanvraag biedt Oranjewijk/Tulpenburg,  de Energiecoöperatie NEO (Nieuwe Energie Oranjewijk) en andere betrokken partijen in de Oranjewijk en Tulpenburg extra financiële ondersteuning in het aardgasvrij maken van de wijk. De aanvraag is een realistische uitwerking van warmte voor de woningen gewonnen uit het Nieuwe Kanaal, zogenaamde thermische energie uit oppervlaktewater. De daadwerkelijke uitwerking zal pas beginnen na een positieve verkiezing. Met dit project wordt ervaring opgedaan hoe in de toekomst ook andere wijkgerichte aanpakken kunnen worden ingericht en hoe deze naar andere wijken kunnen worden gekopieerd. Hiervoor is een landelijk Kennis- en Leerprogramma opgezet. De landelijke ervaringen zijn dat de proeftuinen zorgen voor een vliegwiel, zodat op steeds grotere schaal gewerkt kan worden. Iedere gemeente kan één dorp, buurt of wijk aanwijzen als proeftuin. De selectie zal naar verwachting eind juli 2020 bekend gemaakt worden.

De gemeente Leeuwarden werkt nauw samen met NEO en andere partijen om de Oranjewijk en Tulpenburg toekomstbestendig te maken op het gebied van energievoorziening. Een aardgasvrije proeftuin past uitstekend in deze plannen.