Crowdcontrole – Maatregelen in de gemeente Leeuwarden bij drukte

0
960

Met de voorzichtige versoepeling van de coronamaatregelen wordt het steeds drukker in de stad en in Grou. We komen in de zogenoemde anderhalvemetersamenleving. De gemeente Leeuwarden zorgt ervoor dat mensen zich aan de anderhalve meter afstand kunnen houden. Dan blijft de verspreiding van het virus klein en kunnen mensen ook blijven profiteren van de versoepelingen en bijkomende vrijheden. Daarbij blijft het uitgangspunt nog steeds: vermijd drukte. De gemeente Leeuwarden treft extra maatregelen in de Prinsentuin, de binnenstad van Leeuwarden en in Grou. Aanleiding is de drukte op deze locaties tijdens het afgelopen Hemelvaartweekend. 

Prinsentuin Leeuwarden
De Prinsentuin wordt vanaf vrijdagmiddag 29 mei in twee delen opgesplitst. Die delen worden afgesloten met lage dranghekken. Mensen hebben toegang tot de Prinsentuin bij de diverse ingangen (zie kaartje). Bij de toegangen staan beveiligers die in de gaten houden of er voldoende ruimte is in de Prinsentuin voor de bezoekers. Daarbij wordt ook rekening gehouden met bezoekers die met bootjes in de Prinsentuin aanmeren. Ter plekke wordt bepaald of het op enig moment te druk wordt waardoor de toegang tijdelijk wordt afgesloten. In de Prinsentuin lopen ook gastheren en –vrouwen om mensen eventueel te attenderen op het in acht nemen van de anderhalve meter afstand. De beveiliging heeft nauw contact met restaurant de Koperen Tuin. Op die manier zorgen we dat bezoekers nog steeds naar het restaurant of terras van De Koperen Tuin kunnen. De politie is in het Pinksterweekend ter ondersteuning eveneens in de Prinsentuin aanwezig.

Deze regels gelden komend weekend en op dagen dat warm weer wordt verwacht.

Binnenstad Leeuwarden
Om te zorgen dat bezoekers elkaar met anderhalve meter kunnen passeren op de Nieuwestad en Wirdumerdijk zijn looproutes uitgezet tijdens drukke dagen. Op zaterdag is de binnenstad autovrij, waardoor de markt op straat geplaatst wordt en de straat ook gebruikt wordt door voetgangers. Er zijn op zaterdagen ook gastheren en –vrouwen in de stad om – waar nodig – mensen te begeleiden bij de looprichtingen. Bij het volgen van de looprichtingen wordt ook een beroep gedaan op eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers.

Kleine Kerkstraat, Lombardsteeg en Doelesteeg
Deze straten zijn smal en vaak erg druk. Indien nodig wordt hier eenrichtingsverkeer toegepast om de drukte te regelen. De looprichting wordt ter plekke op basis van het aantal bezoekers en hun looproutes bepaald. 

Grou
In Grou is in het Hemelvaartweekend vastgesteld dat het erg druk is op het water en met wandelend publiek langs de kade. Daarom worden langs de kades borden geplaatst die mensen erop attenderen om afstand van elkaar te houden. Er worden flyers in drie talen uitgedeeld aan (buitenlandse)toeristen waarop de in Nederland geldende coronamaatregelen staan. In de winkelstraat worden eveneens borden geplaatst met oproep om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Ook zijn er gastheren en –vrouwen aanwezig om flyers uit te delen aan toeristen.