Drie toekomstideeën voor Nieuw Oud Oost

0
1096

Hoe gaan het Cambuurplein, het huidige voetbalstadion en de velden erachter eruitzien? De gemeente maakt daar plannen voor in het project Nieuw Oud Oost, samen met bewoners en organisaties uit de wijk, ondernemers, supporters, woningcorporaties, Cambuur Verbindt, studenten en de eigenaar van het huidige voetbalstadion Leyten. 

Drie teams, drie mogelijke uitwerkingen
De afgelopen weken maakten drie projectteams een eigen uitwerking van hoe het gebied er uit zou kunnen komen te zien. Dat deden zij onder begeleiding van een professioneel bureau. De uitwerkingen hebben zij aan elkaar gepresenteerd en zij vragen nu aan de buurt welke onderdelen terug zouden moeten komen in één gezamenlijk plan voor Nieuw Oud Oost. 

Reageren
Een reactie geven op de toekomstbeelden kunnen buurtbewoners en bezoekers van het Cambuurplan doen tot en met 31 juli via de website www.nieuwoudoost.nl. Daar staat van elk team een uitlegvideo, een plankaart en een document met uitgebreide toelichting. Aan buurtbewoners wordt gevraagd om per idee aan te geven wat ze positief vinden, wat minder goed is en wat terug moet komen in het gezamenlijke plan. Ook de gemeenteraad kan zijn mening geven over de gemaakte uitwerkingen. 

Mening van buurtbewoners is nodig
Wethouder Hein de Haan in de nieuwsbrief voor de buurt: “De drie projectteams hebben het DNA van de buurt allemaal op eigen wijze verwerkt in mogelijke toekomstbeelden. Dit heeft geleid tot uitwerkingen vol inspiratie. Soms lijken de ideeën op onderdelen op elkaar, maar zijn ze toch in elk plan anders uitgewerkt. In elke uitwerking komt het netwerkcentrum terug, is er plek voor verschillende soorten woningen en aandacht voor een duurzame groene leefomgeving. Natuurlijk is in elk idee een stukje Cambuur zichtbaar. Ik ben benieuwd wat u als buurtbewoner van de toekomstideeën vindt. Uw mening hebben we ook echt nodig om de juiste onderdelen te verwerken in één plan voor een nieuwe (Cam)buurt.”

Naar één plan
De gemeente verzamelt deze zomer eerst alle reacties, voordat zij één plan maakt. Of alle gewenste onderdelen in één plan passen, is nog niet bekend. Soms kan een compromis nodig zijn. Het college van burgemeester en wethouders neemt over een gezamenlijk plan een besluit. Dit vormt dan de basis voor het maken van een stedenbouwkundig plan. Het maken van dit stedenbouwkundig plan duurt naar verwachting tot ongeveer eind 2020.