Nachtsluiting Prinsentuin

0
1305
Foto door Gouwenaar

Vanaf woensdag 24 juni is de Prinsentuin tussen 22:00 uur en 06:00 uur gesloten voor bezoekers. Het verbod op nachtelijke aanwezigheid blijft van kracht tot dinsdag 1 september 2020. De sluiting is uitsluitend gericht op de late avond- en nachtelijke uren. Overdag blijft het park geopend voor publiek. 

Handhaving en de politie hebben de afgelopen tijd veelvuldig opgemerkt dat de afstandseisen in de Prinsentuin onvoldoende worden nagekomen, met name in de avond- en nachtelijke uren. Overtredingen zijn in het donker moeilijker waar te nemen. Daarnaast zijn er klachten over overlast van omwonenden en toeristen die met een vaartuig in de Prinsentuin liggen. Daarom is besloten tot het instellen van een nachtsluiting voor de Prinsentuin. 

Noodverordening
De voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân is op grond van de noodverordening bevoegd om gebieden aan te wijzen waar het verboden is zich te bevinden. Een dergelijke maatregel wordt opgelegd wanneer op deze locaties niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt. Dit is in de Prinsentuin het geval.

In de Prinsentuin staat al een aantal hekken om de toestroom van bezoekers te reguleren. Bij de ingangen komen waarschuwingsborden. Handhaving en de politie zien toe op de naleving.

Uitzonderingen 
De nachtsluiting van de Prinsentuin geldt niet voor bootbezitters die met een vaartuig een ligplaats innemen bij De Prinsentuin,  voor bezoekers en personeel van De Koperen Tuin en voor de enige bewoner van de Prinsentuin.